الکسا

تبریز شبستر فروش باغ 2000 متر

39 روز پیش
قیمت : 110,000,000تومان
قیمت هر متر : 55,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه دارد
جواز ساختجواز ساخت دارد
نوع کنتور آبنوع کنتور آب اختصاصی
نوع کنتور برقنوع کنتور برق اختصاصی

گزارش خرابی