الکسا

تبریز شبستر فروش باغ 820 متر

40 روز پیش
قیمت : 133,000,000تومان
قیمت هر متر : 162,195 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/4

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه دارد
جواز ساختجواز ساخت دارد
حصارکشیحصارکشی دیوار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب اشتراکی
نوع کنتور برقنوع کنتور برق اختصاصی

گزارش خرابی