الکسا

اردبیل ملا باشی - شهرک کارشناسان - شهرک ساحلی فروش زمین 500 متر

34 روز پیش
قیمت : 4,700,000تومان
قیمت هر متر : 9,400 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی