الکسا

اردبیل شهرک کشاورز - شهرک مخابرات فروش زمین 240 متر

33 روز پیش
قیمت : 50,000,000تومان
قیمت هر متر : 208,333 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی