الکسا

تبریز شبستر فروش باغ 1250 متر

39 روز پیش
قیمت : 260,000,000تومان
قیمت هر متر : 208,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/4

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه دارد
حصارکشیحصارکشی دیوار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب اشتراکی
نوع کنتور برقنوع کنتور برق اختصاصی
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

توضیحات بیشتر

بنیس

گزارش خرابی