الکسا

کرمان ابوذر شمالی - مالک اشتر شمالی فروش زمین 520 متر

31 روز پیش
قیمت : 945,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,817,308 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2
مشاهده بازدید مجازی

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت دارد
نوع سندنوع سند تک برگی
حصارکشیحصارکشی دیوار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

توضیحات بیشتر

ملک کلنگی می باشد

گزارش خرابی