الکسا

شیراز عدالت فروش زمین 425 متر

3 روز پیش
قیمت : 1,350,000,000تومان
قیمت هر متر : 3,176,471 تومان

تماس با مالک

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی