الکسا

ساری سمسکنده فروش زمین 850 متر

32 روز پیش
قیمت : 116,450,000تومان
قیمت هر متر : 137,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند شورايی
نقشهنقشه مستطیل
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق اختصاصی
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز اختصاصی

گزارش خرابی