الکسا

مشهد دانش خسروی - فلکه آب - امام رضا اجاره مغازه 90 متر

32 روز پیش
ودیعه : 10,000,000تومان
اجاره : 1,800,000تومان
قیمت هر متر : 777,778 تومان
سن بنا : 1
واقع در طبقه : 0
تعداد طبقات : 1
تعداد واحد در طبقه : 2
تعداد کل واحدها : 2
تخلیه

منقضی شد

1/6

جزئیات بیشتر

بازسازی شدهبازسازی شده دارد
کفپوشکفپوش سرامیک
نوع کنتور آبنوع کنتور آب اختصاصی
نوع کنتور برقنوع کنتور برق اختصاصی
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز اختصاصی

توضیحات بیشتر

زیر زمین/درب مستقل حاشیه /دیوار سنگ/ اتاق زیر پله

گزارش خرابی

املاک مشابه در این محدوده

50 متر موقعیت اداری | دانش خسروی - فلکه آب - امام رضا
اجاره
50 متر موقعیت اداریدانش خسروی - فلکه آب - امام رضا

ودیعه: 23,000,000 تومان

اجاره: 1,500,000 تومان

48 متر موقعیت اداری | دانش خسروی - فلکه آب - امام رضا
اجاره
48 متر موقعیت اداریدانش خسروی - فلکه آب - امام رضا

ودیعه: 10,000,000 تومان

اجاره: 3,000,000 تومان

80 متر موقعیت اداری | دانش خسروی - فلکه آب - امام رضا
اجاره
80 متر موقعیت اداریدانش خسروی - فلکه آب - امام رضا

ودیعه: 20,000,000 تومان

اجاره: 3,200,000 تومان

180 متر مغازه | دانش خسروی - فلکه آب - امام رضا
اجاره
180 متر مغازهدانش خسروی - فلکه آب - امام رضا

ودیعه: 20,000,000 تومان

اجاره: 8,000,000 تومان

40 متر مغازه | دانش خسروی - فلکه آب - امام رضا
اجاره
40 متر مغازهدانش خسروی - فلکه آب - امام رضا

ودیعه: 60,000,000 تومان

اجاره: 500,000 تومان

5 متر مغازه | دانش خسروی - فلکه آب - امام رضا
اجاره
5 متر مغازهدانش خسروی - فلکه آب - امام رضا

ودیعه: 1,000,000 تومان

اجاره: 1,450,000 تومان

88 متر موقعیت اداری | دانش خسروی - فلکه آب - امام رضا
اجاره
88 متر موقعیت اداریدانش خسروی - فلکه آب - امام رضا

ودیعه: 5,000,000 تومان

اجاره: 2,000,000 تومان

15 متر مغازه | دانش خسروی - فلکه آب - امام رضا
اجاره
15 متر مغازهدانش خسروی - فلکه آب - امام رضا

ودیعه: 5,000,000 تومان

اجاره: 3,000,000 تومان

92 متر مغازه | دانش خسروی - فلکه آب - امام رضا
اجاره
92 متر مغازهدانش خسروی - فلکه آب - امام رضا

ودیعه: 5,000,000 تومان

اجاره: 3,500,000 تومان

50 متر موقعیت اداری | دانش خسروی - فلکه آب - امام رضا
اجاره
50 متر موقعیت اداریدانش خسروی - فلکه آب - امام رضا

ودیعه: 0 تومان

اجاره: 10,000,000 تومان