الکسا

مشهد طبرسی شمالی - پنج تن فروش زمین 110 متر

34 روز پیش
قیمت : 70,000,000تومان
قیمت هر متر : 636,364 تومان

تماس با مالک

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای

گزارش خرابی