الکسا

کرمان همتی فر - پزشک فروش زمین 337 متر

33 روز پیش
قیمت : 850,000,000تومان
قیمت هر متر : 2,522,255 تومان

تماس با مالک

1/1
مشاهده بازدید مجازی

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی