الکسا

زنجان گلشهر فروش زمین 196 متر

35 روز پیش
قیمت : 720,000,000تومان
قیمت هر متر : 3,673,469 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی