الکسا

اردبیل عطایی - شهرک نادری فروش زمین 160 متر

30 روز پیش
قیمت : 28,000,000تومان
قیمت هر متر : 175,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی