الکسا

اردبیل شهرک کوثر فروش زمین 200 متر

30 روز پیش
قیمت : 1,000,000,000تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی