الکسا

اردبیل شهرک کوثر فروش زمین 211 متر

30 روز پیش
قیمت : 750,000,000تومان
قیمت هر متر : 3,554,502 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی