الکسا

اردبیل شهرک کوثر فروش زمین 500 متر

30 روز پیش
قیمت : 5,000,000تومان
قیمت هر متر : 10,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی