الکسا

کرمان شریعتی - ناصریه فروش زمین 24 متر

33 روز پیش
قیمت : 408,000,000تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی