الکسا

کرمان بلوار امام حسن فروش زمین 5000 متر

29 روز پیش
قیمت : 300,000,000تومان
قیمت هر متر : 60,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1
مشاهده بازدید مجازی

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند بنچاق

گزارش خرابی