الکسا

مشهد طبرسی شمالی - پنج تن فروش زمین 140 متر

29 روز پیش
قیمت : 35,000,000تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای

گزارش خرابی