الکسا

زنجان کوی خرداد - نانوایان فروش زمین 320 متر

34 روز پیش
قیمت : 750,000,000تومان
قیمت هر متر : 2,343,750 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی