الکسا

زنجان گلشهر فروش زمین 180 متر

34 روز پیش
قیمت : 720,000,000تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی