الکسا

مشهد گلبهار فروش زمین 250 متر

31 روز پیش
قیمت : 1,000,000تومان
قیمت هر متر : 4,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی