الکسا

اردبیل دادگستری فروش زمین 160 متر

31 روز پیش
قیمت : 2,200,000تومان
قیمت هر متر : 13,750 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی