الکسا

اردبیل دادگستری فروش زمین 500 متر

31 روز پیش
قیمت : 6,000,000تومان
قیمت هر متر : 12,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی