الکسا

اردبیل دادگستری فروش زمین 655 متر

31 روز پیش
قیمت : 176,000,000تومان
قیمت هر متر : 268,702 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی