الکسا

زنجان کوی خرداد - نانوایان فروش زمین 160 متر

33 روز پیش
قیمت : 300,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,875,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی