الکسا

تبریز جاده صوفیان فروش باغ 1481 متر

32 روز پیش
قیمت : 296,000,000تومان
قیمت هر متر : 199,865 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/4

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه دارد
جواز ساختجواز ساخت دارد
نوع کنتور آبنوع کنتور آب اختصاصی
نوع کنتور برقنوع کنتور برق اختصاصی

گزارش خرابی