الکسا

گرگان کمربندی گرگان - علی آباد فروش زمین 3000 متر

29 روز پیش
قیمت : 45,000,000تومان
قیمت هر متر : 15,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای

توضیحات بیشتر

ملک فوق در نومل واقع است

گزارش خرابی