الکسا

گرگان کمربندی گرگان - علی آباد فروش زمین 1000 متر

31 روز پیش
قیمت : 230,000,000تومان
قیمت هر متر : 230,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

توضیحات بیشتر

ملک فوق در والش آباد واقع است

گزارش خرابی