الکسا

گرگان کفشگیری - سید میران - شموشک فروش زمین 700 متر

29 روز پیش
قیمت : 70,000,000تومان
قیمت هر متر : 100,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

توضیحات بیشتر

ملک فوق برجاده اصلی شموشک واقع است

گزارش خرابی