الکسا

گرگان کمربندی گرگان - علی آباد فروش زمین 480 متر

44 روز پیش
قیمت : 144,000,000تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

توضیحات بیشتر

ملک فوق در نومل واقع است

گزارش خرابی