الکسا

بابل شهرک صالحین فروش زمین 175 متر

9 روز پیش
قیمت : 525,000,000تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت دارد
نوع سندنوع سند اوقافی
نقشهنقشه مستطیل
حصارکشیحصارکشی دیوار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

توضیحات بیشتر

این ملک بنا 80 متری کلنگی بوده تخریب شد در حال حاضر با اخذ مجوز پروانه ساخت شهرداری بابل در دو طبقه به مساحت 100 متر مربع اقدام شد ملک مذکور بابر9/85شمالی دارای سند تک برگ آب برق تلفن گاز می باشد

گزارش خرابی