الکسا

کرمان ابوذر شمالی - مالک اشتر شمالی فروش زمین 250 متر

6 روز پیش
قیمت : 650,000,000تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
حصارکشیحصارکشی دیوار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

توضیحات بیشتر

ملک کلنگی میباشد

گزارش خرابی