الکسا

نوشهر سیسنگان-آویدار فروش زمین 300 متر

5 روز پیش
قیمت : 390,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

توضیحات بیشتر

شهرکی

گزارش خرابی