الکسا

ساری قائم - مهیار فروش زمین 353 متر

9 روز پیش
قیمت : 1,800,000,000تومان
قیمت هر متر : 5,099,150 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق اختصاصی
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز اختصاصی

توضیحات بیشتر

بنای قدیمی دارد

گزارش خرابی