الکسا

چالوس عباس آباد فروش زمین 317 متر

9 روز پیش
قیمت : 520,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,640,379 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل
حصارکشیحصارکشی دیوار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز

گزارش خرابی