الکسا

تنکابن آبلکه فروش باغ 5500 متر

10 روز پیش
قیمت : 1,870,000,000تومان
قیمت هر متر : 340,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه دارد
نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل
حصارکشیحصارکشی دیوار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب اختصاصی

گزارش خرابی