الکسا

اردبیل عطایی - شهرک نادری فروش زمین 160 متر

11 روز پیش
قیمت : 50,000,000تومان
قیمت هر متر : 312,500 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی