الکسا

تبریز اسپیران فروش باغ 1000 متر

9 روز پیش
قیمت : 85,000,000تومان
قیمت هر متر : 85,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه دارد
نوع کنتور آبنوع کنتور آب اشتراکی

توضیحات بیشتر

سن درختان سه سال

گزارش خرابی