الکسا

زنجان کوی خرداد - نانوایان فروش زمین 80 متر

8 روز پیش
قیمت : 130,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,625,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی