الکسا

بهشهر کوهستان - گرجی محله فروش زمین 250 متر

4 روز پیش
قیمت : 150,000,000تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند شورايی
نقشهنقشه مستطیل

گزارش خرابی