الکسا

بهشهر کوهستان - گرجی محله فروش زمین 400 متر

4 روز پیش
قیمت : 240,000,000تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند شورايی
نقشهنقشه مستطیل

گزارش خرابی