الکسا

اصفهان جی فروش زمین 220 متر

6 روز پیش
قیمت : 485,000,000تومان
قیمت هر متر : 2,204,545 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3
مشاهده بازدید مجازی

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی