الکسا

اصفهان جی فروش زمین 200 متر

6 روز پیش
قیمت : 400,000,000تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3
مشاهده بازدید مجازی

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی