الکسا

اصفهان اطشاران - شهرک سلامت فروش زمین 206 متر

8 روز پیش
قیمت : 350,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,699,029 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3
مشاهده بازدید مجازی

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی