الکسا

مشهد دلاوران - پیروزی - سرافرازان اجاره آپارتمان 120 متر

6 روز پیش
ودیعه : 90,000,000تومان
اجاره : 200,000تومان
قیمت هر متر : 805,556 تومان
سن بنا : 18
تعداد اتاق : 2
واقع در طبقه : 1
تعداد طبقات : 2
تعداد واحد در طبقه : 2
تعداد کل واحدها : 3
پارکینگ
بالکن

تماس با مالک

1/6
گزارش خرابی

املاک مشابه در این محدوده

65 متر آپارتمان | دلاوران - پیروزی - سرافرازان
اجاره
65 متر آپارتماندلاوران - پیروزی - سرافرازان

ودیعه: 10,000,000 تومان

اجاره: 1,000,000 تومان

35 متر آپارتمان | دلاوران - پیروزی - سرافرازان
اجاره
35 متر آپارتماندلاوران - پیروزی - سرافرازان

ودیعه: 5,000,000 تومان

اجاره: 1,000,000 تومان

140 متر آپارتمان | دلاوران - پیروزی - سرافرازان
اجاره
140 متر آپارتماندلاوران - پیروزی - سرافرازان

ودیعه: 50,000,000 تومان

اجاره: 1,500,000 تومان

135 متر آپارتمان | دلاوران - پیروزی - سرافرازان
اجاره
135 متر آپارتماندلاوران - پیروزی - سرافرازان

ودیعه: 200,000,000 تومان

اجاره: 0 تومان

120 متر آپارتمان | دلاوران - پیروزی - سرافرازان
اجاره
120 متر آپارتماندلاوران - پیروزی - سرافرازان

ودیعه: 90,000,000 تومان

اجاره: 200,000 تومان

170 متر آپارتمان | دلاوران - پیروزی - سرافرازان
اجاره
170 متر آپارتماندلاوران - پیروزی - سرافرازان

ودیعه: 20,000,000 تومان

اجاره: 3,000,000 تومان

95 متر آپارتمان | دلاوران - پیروزی - سرافرازان
اجاره
95 متر آپارتماندلاوران - پیروزی - سرافرازان

ودیعه: 30,000,000 تومان

اجاره: 1,500,000 تومان

120 متر آپارتمان | دلاوران - پیروزی - سرافرازان
اجاره
120 متر آپارتماندلاوران - پیروزی - سرافرازان

ودیعه: 30,000,000 تومان

اجاره: 1,100,000 تومان

65 متر آپارتمان | دلاوران - پیروزی - سرافرازان
اجاره
65 متر آپارتماندلاوران - پیروزی - سرافرازان

ودیعه: 16,000,000 تومان

اجاره: 800,000 تومان

120 متر ویلایی | دلاوران - پیروزی - سرافرازان
اجاره
120 متر ویلاییدلاوران - پیروزی - سرافرازان

ودیعه: 100,000,000 تومان

اجاره: 1,000,000 تومان