الکسا

مشهد پیروزی - هفت تیر - صیاد فروش زمین 23 متر

9 روز پیش
قیمت : 250,000,000تومان
قیمت هر متر : 10,869,565 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

توضیحات بیشتر

زمین تجاری - 3 طرف دیوار - قرارداد واگذاری شرکت برق همراه با وکالت-

گزارش خرابی