الکسا

کرمان ابوذر جنوبی - سی متری حجت فروش زمین 365 متر

55 روز پیش
قیمت : 700,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,917,808 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/4

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
حصارکشیحصارکشی دیوار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

توضیحات بیشتر

ملک کلنگی میباشد

گزارش خرابی