الکسا

کرمان بلوار امام حسن فروش زمین 275 متر

28 روز پیش
قیمت : 60,000,000تومان
قیمت هر متر : 218,182 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2
مشاهده بازدید مجازی

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی