الکسا

کرمان بلوار امام حسن فروش زمین 198 متر

27 روز پیش
قیمت : 70,000,000تومان
قیمت هر متر : 353,535 تومان

تماس با مالک

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند بنچاق

گزارش خرابی